Packaging City

Packaging Design Knowledge Center

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่1 ของโลกตัวจริงเสียงจริง

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ เล่าแชร์ประวัติส่วนตัว ณ รายการสิงห์ ไอดอล (Singha Idol)
ในเรื่องราวที่เค้าไปชนะเลิศอันดับหนึ่งของโลก ในการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก
ของสมาคม PENTAWARD และ The Dieline Awards
ขอบอกว่าพี่คนนี้เค้าเป็นแบบอย่างให้นักออกแบบรุ่นใหม่หลายๆคนจริงๆ^^

Advertisements

Filed under: Idea Packaging, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Join to Fan Page