Packaging City

Packaging Design Knowledge Center

ข่าวล่าสุด! คุณ สมชนะ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกมือ 1 ของไทย ไปตัดสินอีกแล้ว

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก-สมชนะ หลังจากครั้งแรกที่ผ่านมา คุณแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ จากบริษัท Prompt Design กับการไปเป็นกรรมการ PENTAWARDS 2013 ณ กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน มาปี 2014 นี้ คุณสมชนะ ได้รับเกียรติไปตัดสินรางวัลสุดยอดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของโลกอีกครั้งหนึ่งที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจากประสบการณ์ในครั้งแรกนั้น คุณสมชนะ กล่าวว่า “เขาพบว่างานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)ในโลกล้วนสุดยอดจริงๆ ผมประทับใจเรื่องแนวคิดกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ที่ต่างประเทศให้ความสำคัญมาก มันเสมือนดั่งเป็นการคิดค้นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทรงพลานุภาพมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศจึงเสมือนเป็นท่าไม้ตายที่สำคัญท่าหนึ่งเลยทีเดียว” Somchana_Jury_member_Pentawards2014 ซึ่งปี 2014 นี้ คุณสมชนะ กังวารจิตต์ จาก Prompt Design ตัวแทนชาติไทย ก็จะไปตัดสินรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลกอย่าง PENTAWARDS ณ กรุงโตเกียว ได้ข่าวคราวยังไง ทางเราจะคาบข่าวมาเรียนครับ

Filed under: Idea Packaging, Other, Packaging Tips, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Follow Us